+370 616 82250
MENIU

Garantijos

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantinio aptarnavimo terminai. 
Garantiniu laikotarpiu yra nemokamai atliekamas prietaiso remontas. Sudėtingų gedimų atveju, Pirkėjui sutinkant, prietaisas gali būti pakeistas nauju arba grąžinami pinigai.
Prekė garantiniam aptarnavimui priimama, tik su aiškiai ir teisingai užpildytu garantinio aptarnavimo sąlygų lapu bei pirkimo dokumentais.
Visos pretenzijos dėl prietaiso kokybės nagrinėjamos gavus įgaliotos prietaisų aptarnavimo įmonės kokybės patikrinimo aktą.

Iškilus neaiškumams, dėl garantinio ir pogarantinio aptarnavimo, prašome kreiptis Tel.: (8~315) 73 443 (rinkte 120), el. paštas: [email protected]